ASIGURARI RCA BRAILA - ASIGURARI BRAILA - RCA / CASCO / LOCUINTE - OFERTE

Go to content

Main menu

ASIGURARI RCA BRAILA

TIPURI ASIGURARI

Informatii privind asigurarea obligatorie RCA  Asigurarea RCA este o asigurare prin care tertii prejudiciati în urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele  

materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale suferite.  

Persoana vinovata de producerea accidentului nu poate beneficia de despagubiri pentru vehiculul sau în baza propriei polit,e de asigurare RCA. Daunele produse propriului vehicul pot fi despagubite în baza unei polite de asigurare facultativa de avarii si furt tip CASCO  

Prin urmare, asigurarea RCA este foarte importanta, si în acelasi timp obligatorie, chiar si în cazul în care proprietarul unui vehicul are deja încheiata o asigurare tip CASCO.  De ce este obligatoriu?  

Tot,i proprietarii de vehicule, persoane fizice ori juridice, trebuie obligatoriu sa încheie o asigurare RCA s,i sa plateasca prima de asigurare aferenta.  

Scopul acestei asigurari este ca cel pagubit sa primeasca despagubiri pentru daunele suferite, indiferent de situat,ia materiala a celui care a produs paguba.În acest fel, asigurarea de raspundere civila auto este în interesul tertului pagubit, dar si în interesul celui care a produs paguba. Trebuie remarcat ca s-ar putea întâmpla ca, doar dintr-o mica neatentie, un conducator auto sa produca celui pe care l-a accidentat pagube evaluate la o suma considerabila, suma care i-ar afecta bugetul.  Cum se poate încheia asigurarea RCA?  

Daca dumneavoastra cumparat,i un vehicul nou, asigurarea RCA se poate încheia chiar la vânzator, cu reprezentantul asiguratorului autorizat, si este chiar recomandabil sa faceti asa pentru ca asigurarea intra în vigoare în acelasi timp cu intrarea în vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a înmatricularii/înregistrarii vehiculului dumneavoastra, fiind asigurat chiar si pe parcursul primului drum efectuat.  

Persoana care vinde un vehicul are dreptul sa primeasca înapoi de la asiguratorul RCA partea din prima platita aferenta perioadei ramase pâna la expirarea valabilitatii asigurarii, daca nu a produs prejudicii pe perioada derularii contractului. Pentru a recupera aceasta suma, el trebuie sa se adreseze asiguratorului si sa prezinte contractul de vânzare-cumparare.  Încheierea contractului  

Puteti încheia contractul de asigurare RCA cu oricare din societatile de asigurare autorizate în acest sens. La încheierea contractului
pe o perioada de 6 sau 12 luni în functie de optiunea dvs. vi se elibereaza polita de asigurare obligatorie de raspundere civila a vehiculelor, împreuna cu vigneta si documentul international de asigurare.  Emiterea politelor de asigurare RCA se face în sistem electronic  

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a hotarât ca, începând cu 1 ianuarie 2010, emiterea polit,elor de asigurare RCA sa se faca în sistem electronic. Potrivit normelor, emiterea electronica este definita ca fiind subscrierea politei RCA simultan cu înregistrarea si stocarea instantanee în sistemul informatic al asiguratorului a datelor cuprinse în polita. Aceasta înseamna ca asiguratorul va prelua datele necesare a fi înscrise în polita direct în sistemul informatic si va elibera polita asiguratului din sistemul informatic. La fel ca si pâna în prezent, asiguratorul va tipari polita pe hârtie jumatate alba jumatate verde si va înmâna totodata asiguratului si vigneta pe care acesta din urma are obligatia sa o aplice pe parbriz. În acest fel, se asteapta ca erorile umane de completare a politelor RCA sa se diminueze, ceea ce va avea ca efect si cresterea acuratetei bazei de date CEDAM.  Raspunderea asiguratorului RCA începe:  

Ø din ziua urmatoare celei în care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care îsi îndeplineste obligatia încheierii asigurarii cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;  

Ø din ziua urmatoare celei în care s-a încheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul încheierii asigurarii;

Ø din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii în vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a înmatricularii/înregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie înmatriculate/înregistrate.  Raspunderea asiguratorului RCA înceteaza:  

Ø la ora 24 a ultimei zile înscrise pe polita, deci aveti în vedere faptul ca polita de asigurare trebuie reînnoita la expirare, prin plata primei aferente perioadei urmatoare pentru care optati. În caz contrar, retineti faptul ca deveniti neasigurat, iar daca produceti un accident în perioada în care asigurarea RCA si-a pierdut valabilitatea sunteti direct raspunzator pentru consecintele legale si materiale produse;  

Ø pentru vehiculele pentru care se transmite dreptul de proprietate noului proprietar în perioada de asigurare ca urmare a încetarii contractelor de leasing, asigurarile obligatorii RCA ramân în vigoare pâna la expirarea perioadei de valabilitate înscrise în documentele de asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:  

Ø noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti în documentele de asigurare; si

Ø asiguratorul a încasat integral prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate.Limitele de raspundere ale asiguratorului RCA:  

Asiguratorii RCA au obligat,ia de a stabili limite de despagubire, care nu pot fi mai mici decât limitele de despagubire stabilite de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.  Limitele de despagubire stabilite de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sunt:  

Ø pentru pagubele materiale produse în unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse în anul 2010, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a României. Pentru accidente produse în anul 2011, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 750.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nat,ionala a României;  

Ø pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse în unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse în anul 2010, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 2.500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a României. Pentru accidente produse în anul 2011, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 3.500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a României.  

În cazul în care în unul si acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea totala a prejudiciilor depaseste limitele de despagubire specificate în polita RCA, despagubirea va fi stabilita în functie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecarei persoane îndreptatite la despagubire pentru prejudiciile suferite în acelasi accident.  

Despagubirile platite de o societate de asigurare unui tert, pagubit într-un accident auto, în baza asigurarii RCA încheiata pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor depasi valoarea prejudiciilor cauzate si nici limitele maxime (limitele de raspundere) la care s-a angajat asiguratorul. Aceasta înseamna ca, în situatia în care valoarea daunei depaseste limitele la care asiguratorul s-a angajat în schimbul primei de asigurare platite, diferenta nu este acoperita de catre asigurator.  

Plata primelor de asigurare  

Tarifele de prime practicate pentru asigurarea obligatorie RCA difera de la societate la societate si, în mod obligatoriu, sunt publicate pe site-urile proprii ale acestora.  

Analizati cu atentie ofertele de pret, pentru a lua în calcul toate datele existente pentru ca, în cazul politelor de asigurare RCA, tarifele de prime sunt stabilite exclusiv de catre societatile autorizate în functie de propriile criterii, incluzând propriile limite de raspundere practicate.  Neasigurat…  
Daca sunteti proprietar de vehicul si nu încheiati asigurarea obligatorie RCA sau nu o mentineti în valabilitate în mod continuu, prin plata primelor de asigurare, savârsiti o contraventie si, prin urmare, sunteti pasibil de amenda de la 1000 RON la 2000 RON, retinerea certificatului de înmatriculare si placutelor de înmatriculare/inregistrare, pâna la prezentarea documentului privind încheierea asigurarii-contraventie care se constata de catre personalul Politiei.  

Calitatea de neasigurat RCA a unui proprietar de vehicule poate fi constatata prin intermediul bazei de date la nivel national. În aceasta situatie, veti primi o înstiintare din partea organelor competente
personalul Politiei Rutiere - prin care vi se va aduce la cunostinta calitatea de neasigurat si, daca în termenul prevazut de reglementarile în vigoare, nu faceti dovada încheierii asigurarii RCA, înmatricularea vehiculului pe care îl detineti va fi suspendata din oficiu.  

În plus, în situatia în care provocati un accident si nu detineti o asigurare RCA valabila, persoana pe care ati prejudiciat-o este îndreptatita sa solicite despagubiri fie direct de la dvs. (pe cale amiabila sau urmare a unei decizii judecatoresti), fie indirect, începând din 2005, apelând la Fondul de protectie a victimelor strazii (care are dreptul sa recupereze de la dvs. despagubirea platita tertului pe care l-ati pagubit).  

Stiti si dumneavoastra ca paguba produsa poate ajunge la sume foarte mari a caror plata poate depasi bugetul unei familii. Având în vedere acest aspect cel care circula fara a avea o asigurare de raspundere civila auto valabila îsi asuma un risc enorm.  Controlul  
Dovada existentei asigurarii obligatorii RCA, în cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, o constituie:  

Ø polita de asigurare RCA emisa de asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisa, precum si vigneta aplicata pe parbrizul vehiculului în loc vizibil din exterior pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România;  

Ø documentul international de asigurare;

Ø documentele internationale de asigurare de raspundere civila a vehiculelor, eliberate de asiguratori RCA din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul României si numai pentru perioada mentionata în acestea, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene.  

Aceste documente va sunt necesare si la înscrierea vehiculului în circulatie, la schimbarea numarului de înmatriculare a vehiculului si la inspectia tehnica periodica a vehiculului.  

Prin înfiintarea sistemului informatic unic de evidenta a tuturor asigurarilor RCA, asiguratorii transmit situatia exacta a tuturor contractelor de asigurare si a platilor primelor de asigurare care va fi comparata cu situatia la zi a vehiculelor înmatriculate, existând posibilitatea identificarii tuturor vehiculelor înmatriculate si neasigurate RCA.  Ce trebuie facut dupa producerea daunei?  

Pentru evenimentele în care au fost implicate doua vehicule din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea societatilor din domeniul asigurarilor se poate face si în baza formularului Constatare amiabila de accident.  

Utilizarea formularului se realizeaza de catre cei doi conducatori, numai atunci când exista un acord comun de vointa.  

La completarea acestui formular, se impune mare atentie la înregistrarea corecta a tuturor rubricilor din continut. Vinovatia se stabileste de catre asigurator, pe baza descrierii exacte a evenimentului.  

Daca dvs. sunteti cel pagubit, trebuie sa va adresati asiguratorului celui care este vinovat de producerea daunei, cu procesul-verbal de constatare de la politie sau, dupa caz, cu exemplarul formularului ”Constatare amiabila”.  

În situatia în care cel vinovat de producerea daunei nu detine o asigurare obligatorie RCA valabila la data producerii accidentului, va recomandam sa va adresati Fondului de Protectie a Victimelor Strazii (e-mail: office@fpvs.ro). Din acest fond se acorda despagubiri tertului prejudiciat printr-un accident auto în care autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat RCA (caz în care se acopera atât daunele materiale, cât si vatamarile corporale, urmând ca Fondul sa îsi recupereze banii de la persoana vinovata) sau, în cazul în care autorul a ramas neidentificat (caz în care fondul acopera numai vatamarile corporale).  Sistemul bonus/malus  

Începând cu 1 ianuarie 2010, societatile de asigurare vor aplica sistemul bonus-malus la tarifele pe care le-au stabilit, notificat Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si publicat pe site-urile proprii, asa cum acesta este reglementat prin Normele privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, aprobate prin Ordinul presedintelui CSA nr.21/2009.  

Primele calculate pentru politele RCA emise de la 1 ianuarie 2010 vor depinde de istoricul de daunalitate realizat de asiguratul/utilizatorul persoana( fizica într-o perioada de referinta. Aceasta înseamna ca un asigurat care nu a produs daune în 2009 si încheie o polita pentru o perioada de un an va obtine, datorita sistemului bonus-malus, o reducere cu 10% a tarifului afisat de asigurator. Întrucât normele CSA reglementeaza existenta a 14 clase de bonus, rezulta ca, daca timp de sapte ani un asigurat nu a produs daune care sa fie despagubite în baza politei RCA, bonusul acordat poate ajunge la 50%.  

Pentru aplicarea unui malus pentru un asigurat/utilizator persoana fizica sunt luate în calcul evenimentele pentru care a fost platita cel putin o dauna în perioada de referinta, în temeiul politei de RCA detinuta de acesta. Într-o astfel de situatie, malus-ul se aplica indiferent de cine a condus vehiculul la data producerii accidentului, precum si indiferent de modul de protocolare a accidentului (prin proces verbal întocmit de politie sau prin constatare amiabila de accident).  

Clauza de malus (majorarea primei) se aplica în funct,ie de numarul de daune produse si platite, putând ajunge pâna la 200%.  

Normele puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.21/2009 prevad faptul ca, în situatia în care un asigurat detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul. De asemenea, în cazul înstrainarii/radierii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de bonus-malus pentru un vehicul nou-dobândit se face pornind de la clasa bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior.

Back to content | Back to main menu