GROUPAMA - ASIGURARI BRAILA - RCA / CASCO / LOCUINTE - OFERTE

Go to content

Main menu

GROUPAMA

DAUNE AUTO

Pasi de urmat in caz de daune auto1. Anunţaţi imediat autorităţile competente (Poliţie, Pompieri) solicitând întocmirea actelor referitoare la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat, sau, după caz, utilizaţi instrucţiunile privind constatul amiabil.

2. Sunați la alo Groupama: 0374-110-110, în termen de 4 zile lucrătoare de la avarie, respectiv 48 ore în caz de furt, pentru a înregistra dauna auto și a vă programa la constatare.

3. Vă prezentaţi la centrul de constatare Groupama Asigurări cu următoarele acte, necesare deschiderii dosarului de daună:

Avarii produse autovehiculelor asigurate CASCO

Pentru asiguraţii CASCO, actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt următoarele:

   Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau a/al delegatului ;
   Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan în timpul producerii evenimentului
   Certificatul de înmatriculare al autoturismului asigurat
   Cartea de identitate a vehicului asigurat
   Copia poliţei CASCO şi a Anexelor, respective Specificaţiilor
   Formularul de constat amiabil sau procesul verbal eliberat de Poliţie sau autorizaţia de reparaţie şi copia după declaraţia în faţa Poliţiei (după caz)
   Împuternicire pentru delegat, semnată şi ştampilată, dacă asiguratul este persoană juridică, sau împuternicire notarială, dacă asiguratul este persoană fizică.

Furturi de/din autovehiculele asigurate CASCO

Furturile de/din autovehicule se anunţă imediat la secţia de poliţie în raza căreia s-a produs furtul. Actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt următoarele:

   Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau și a/al delegatului (dacă este cazul)
   Certificatul de înmatriculare al autoturismului asigurat (în original în cazul furtului total)
   Cartea de identitate a vehiculului asigurat (în original în cazul furtului total)
   Copia poliţei CASCO şi a Anexelor, respectiv Specificaţiilor (în original în cazul furtului total)
   Adeverinţa de la poliţie care să certifice producerea furtului
   Împuternicire pentru delegat, semnată şi ştampilată, dacă asiguratul este persoană juridică, sau împuternicire notarială, dacă asiguratul este persoană fizică
   Toate rândurile de chei ale autovehiculului furat.

Avarii produse de către asiguraţii RCA la Groupama Asigurări

Persoanele păgubite de către asiguraţii RCA la Groupama Asigurări vor apela serviciul alo Groupama: 0374-110-110. Actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt următoarele

   Cartea de identitate / buletin de identitate şi permisul de conducere al şoferului autoturismului păgubit
   Cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului păgubit
   Copia certificatului de înmatriculare al autoturismului asigurat
   Copia cărţii de identitate / buletinului de identitate şi a permisului şoferului vinovat de producerea accidentului
   Copia poliţei de asigurare obligatorie RCA
   Formularul de constat amiabil sau procesul verbal eliberat de Poliţie, în original
   Împuternicire de la păgubit pentur persoana care deschide dosarul de daună, semnată şi ştampilată, dacă păgubitul este persoană juridică, sau împuternicire notarială, dacă păgubitul este persoană fizică

4. Groupama Asigurări va despăgubi cheltuielile suportate de asiguraţi conform Condiţiilor Generale Pentru Asigurarea Facultativă (CASCO) respectiv Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA).

5. În cazul în care evenimentul s-a produs în afara teritoriului României asiguratul este rugat să anunţe telefonic sau prin fax Groupama Asigurări pentru a primi indicaţii cu privire la modul de rezolvare a cazului.

Back to content | Back to main menu