Termeni si conditii - ASIGURARI BRAILA - RCA / CASCO / LOCUINTE - OFERTE

Go to content

Main menu

Termeni si conditii


1. Definitii  

Pentru scopul acestor termeni si conditii:  

Atacuri de tip "refuzul serviciului" (Denial of Service) înseamnã interferenta cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, retea sau server.

Serviciu înseamnã furnizarea cãtre client a accesului la date si informatii transmise de TRYSOREL si furnizorii sãi prin Internet, cu ajutorul acestui site, trysorel.ro.

Mãrci se refera la faptul ca denumirea "TRYSOREL", oricum ar fi reprezentatã, inclusiv reprezentãrile stilizate, toate logo-urile si simbolurile asociate si combinatii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mãrci inregistrate ale TRYSOREL.
Cracking sau hacking înseamnã trecerea neautorizata peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricãrei retele, server, server web sau cont de utilizator.


2. Obligatiile TRYSOREL  

2.1 TRYSOREL si furnizorii sãi nu îsi asumã rãspunderea pentru nici o pierdere de date sau informatii rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul TRYSOREL, al furnizorilor sãi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. TRYSOREL si furnizorii sãi exclud orice sugestie sau garantie cã:
serviciul va fi neîntrerupt sau fãrã erori
eventualele defecte vor fi corectate  
serviciul, sau serverul care il pune la dispozitia utilizatorilor este lipsit de virusi sau alte componente care ar putea dãuna utilizatorilor si nu pot fi responsabili de vreo actiune pe care o intreprindeþi pe baza respectivelor informatii sau a serviciului.
2.2 În nici o circumstantã TRYSOREL nu poate fi responsabilã pentru pierderi de natura directã sau indirectã rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performantã al serviciului, a acestui site web sau site-uri web în legaturã cu acesta.

2.3 Raspunderea TRYSOREL (dacã aceasta este stabilitã de cãtre o instanþa judecãtoreascã sau un tribunal arbitral), în cazul vreunui act sau fapt sau rezultatã în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii conform acestui contract, este limitatã în cazul fiecãrui eveniment sau în cazul oricãrei serii de mai multe evenimente la 100 de dolari SUA.

3. Utilizare Improprie si Rãspunderi

3.1
Clientul este de acord sã foloseascã serviciul numai în scopuri legale. Clientul se obligã cã:
nu va modifica, copia, distribui, transmite, afisa, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informaþie sau servicii obþinute de pe sau prin intermediul acestui site web;
nu va desfãsura (si nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului". Utilizatorii care violeaza securitatea sistemelor sau reþelelor pot fi actionati în instantã, civil si penal;
3.2 Clientul este de acord sã exonereze de rãspundere si sã nu actioneze TRYSOREL în justitie cu privire la orice pretentie ridicata de cãtre un tert, rezultatã din utilizarea serviciului sau a retelei de comunicatii a TRYSOREL si a Internetului de cãtre client, cât si cu privire la orice pierdere (directã, indirectã, pe cale de consecintã sau de altã naturã), costuri, acþiuni, procese, pretentii, stricãciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecatã) sau alte rãspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de TRYSOREL ca urmare a încãlcãrii sau ignorarii de cãtre client a acestor termeni si condiþii.

4. Securitate  

4.1 Clientul ia la cunostintã cã TRYSOREL nu poate controla si nu oferã nici un fel de sugestii, garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor care trec prin reteaua sa de comunicatii si prin Internet sau prin Serviciu.  

4.2 Clientul ia la cunostintã cã serviciile sunt disponibile prin Internet si desi TRYSOREL va face tot ce ii stã în putintã pentru a mentine securitatea informatiilor, nu poate garanta cã informatia pe care Clientul o primeste sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în sigurantã.

5. Conexiunea la Terte Pãrti

5.1 Serviciul poate fi folosit
de cãtre Client pentru a afla diferite informatii afisate de cãtre TRYSOREL pe WEB, pentru a face legãtura cu site-uri web din lume, iar Clientul se angajeazã sã respecte politicile de utilizare valabile in acele site-uri. Clientul acceptã starea de fapt ca TRYSOREL nu controleazã aceste site-uri, nu este responsabilã si nu îsi asumã nici o obligatie în ceea ce priveste alte site-uri, orice link din alte site-uri sau continutul acestora.

5.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau retele este f
acutã numai pentru ajutorul Clientului si nu implicã sprijinirea de cãtre TRYSOREL a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau retele si nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul acceseazã acele situri si le foloseste produsele si serviciile exclusiv pe propriul risc.  

5.3 TRYSOREL nu garanteazã cã serviciile sau continutul furnizate de terte surse sunt acceptabile si disponibile în orice parte Romaniei. Dacã Clientul acceseaza alt continut sau servicii de pe site-uri ale unor terti, TRYSOREL nu este responsabilã pentru respectarea de cãtre client a legilor locale sau a altor acte normative in vigoare în acele tãri.

6. Informatii personale  

6.1 Prin accesarea acestui site sunteti de acord cu faptul cã TRYSOREL are dreptul de a insera numele si alte informaþii cu privire la client, rezultate în urma utilizãrii serviciului de cãtre client, într-o bazã de date computerizatã în urmãtoarele scopuri:
pentru utilizarea acestor date de cãtre TRYSOREL în scopuri de vânzãri si marketing;
în scop
ul prevenirii sau detectãrii infractiunilor sau fraudelor
TRYSOREL poate oferi informaþia colectatã de la client si altor furnizori de servicii sau produse care, în opinia TRYSOREL , ar putea prezenta interes pentru client;
6.2 Scopurile în care ASIROM p
oate utiliza aceste informatii si persoanele cãrora le poate fi oferitã sunt tratate pe larg în Reguli de confidentialitate.

7. Generalitãti

7.1 Modificãri ale acestor termeni si conditii - TRYSOREL poate modifica acesti termeni si conditii la anumite intervale de timp fãrã a anunta Clientul personal. Astfel de modificãri vor fi aduse la cunostiinta Clientului prin afisare pe site-ul web la www.trysorel.ro. Modificãrile fãcute astfel sunt socotite a fi acceptate de cãtre Client dacã acesta continuã sã foloseascã serviciul dupã afisarea lor pe site-ul web.

7.2 Forta Majorã - TRYSOREL nu îsi asumã responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaþiilor prevãzute în aceºti termeni ºi condiþii, ca rezultat al oricãrei cauze aflate in afara controlului sau, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului sau a altor autoritãti competente de care TRYSOREL nu este responsabilã.

7.3 Jurisdictie - Acest site web (exclus
iv site-uri ale tertelor pãrti spre care exista linkuri) este controlat de cãtre TRYSOREL. Prin accesarea acestui site, Clientul acceptã ca acest contract si orice disputã legatã de el sunt guvernate si interpretate in concordantã cu legile României, iar Clientul admite sã se supuna jurisdictiei exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România si de peste hotare. TRYSOREL nu oferã nici o asigurare cã continutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectualã) altor tãri în afara României. Dacã Clientul acceseazã acest site din afara României, o face pe riscul sau si este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se aflã.

7.4 Confidentialitate - TRYSOREL nu garanteazã cã utilizarea de cãtre Client a acestui site va fi confidentialã. TRYSOREL nu este responsabilã pentru nici o pagubã pe care o suferã Clientul sau altã persoanã ca rezultat al confidentialitãþii cu privire la utilizarea de cãtre Client a acestui site. Orice informatie pe care Clientul o dezvãluie pe site se poate sã nu fie în siguranþã pe durata transmiterii ei prin Internet. Terte pãrti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Clientul când foloseste acest site web. Unele servicii pe care le acceseazã Clientul pe acest site ii permit sã primeasca informatii cu caracter personal.

8. Clientul acceptã sã adere la acessi termeni si conditii

Clientul confirmã cã a citit si acceptat acesti termeni si conditii. Utilizarea Serviciului de cãtre client implicã acceptarea neconditionatã a acestor termeni si conditii.

În cazul în care nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, vã rugãm sã nu folositi acest site.

Back to content | Back to main menu